Välkommen till Kurt Wiklanders hemsida Hem Lyssna på Kurt Wiklanders musik Konserterbjudanden Kurser och föredrag Opuslista Diskografi Recensioner Biografi Kontakta Kurt Wiklander Länkar


Opus 1:1 Passacaglia för två pianon (1974) Tillägnad Torsten Sörensson  
Opus 1:2 Legend för pianosolo (1975) Tillägnad Janice Stewart  
Opus 1:3 Passacaglia för pianosolo (1977) Tillägnad Lennart Svegelius Trumph musikförlag
Opus 2

Sångcykel: Målat på glas (1981)
Texter av Gudmundur Fridfinnson Island
Gnistan-Silver-Huldrevärld-Solvarv-Dammkorn

Tillägnad Arlette  
Opus 3:1 Toccata över påskdagens introitus för orgel (1983) Tillägnad min orgellärare Michael Schneider Gehrmans musikförlag
Opus 3:2 Meditation för orgel (1986) Tillägnad Mattias Janz Gehrmans musikförlag
Opus 3:3 Scherzo ostinato för orgel (1985) Tillägnad Matthias Janz Gehrmans musikförlag
Opus 4 Pianosonat (1985)
Fantasi -Meditation - Toccata

Tillägnad Ingemar Hedvall
 
Opus 5 Fantasia per violoncello ed organo (1986) Tillägnad Guido Vecchi Gehrmans musikförlag
Opus 6 Meditation över en andlig folkvisa för piano fyrhändigt (1984) Tillägnad Ingemar Hedvall  
Opus7 Fyra miniatyrer för orgel (1986)
Preludium Trio Cantilena Final
TillägnadeThomas Åberg Gehrmans musikförlag
Opus 8 Hommage a´Franz Liszt för pianosolo (1986) Tillägnad Ingemar Hedvall
Trumph musikförlag
Opus 9 Två Fantasistycken för pianosolo (1988)
Andante placido-Allegretto molto ritmico
Tillägnade Helge Antoni  
Opus10


Tre orgelkoraler över andliga folkmelodier i svenska koralboken (1988)
Nu sjunker bullret (sv. ps.192)
En herrdag i höjden (sv.ps. 315)
Den signade dag (sv.ps. 175)
Tillägnade Gary Miller
Tillägnad Ulla Hjortzberg Nordlund
Gehrmans musikförlag
Opus 11

Två sånger över psaltartexter för en röst och piano (1987).
Edith och Zegol Wirén in memorian. (Hög och låg sättning)
1: Säll är den man, som icke vandrar i de ogudaktigas spår (ps 1)
2: Säll är den vilkens överträdelse är förlåten (ps. 32) (1987)


Till mina föräldrar
 
Opus 12 Kantat: Den barmhärtige samariern för sopran, diskantkör och piano (1988) Tillägnad kyrkoherde Yngve Birging Trumph musikförlag
Opus 13 Sonata per violino (flauto) ed organo (1987) Tillägnad Wiltrud Bruhns Trumph musikförlag
Opus 14 Scherzo ritmico för stor blåsorkester (1988) Tillägnad Mikael Börresen  
Opus 15:1 Nordisk fantasi för gitarr, alternativt cello och piano   Trumph musikförlag
Opus 15:2 Nordisk fantasi för gitarr, alternativt cello och stråkorkester
Tillägnade Christer Brodén (1992) Trumph musikförlag
Opus 16 Fantasia per organo super ” Christe, qui lux es et dies” (1994)
(O, Kriste du som ljuset är- sv. ps. 185)
Tillägnad Clemens Ganz Gehrmans musikförlag
Opus 17 Två dalakoraler för orgel (1994)
1. Kom helge Ande till mig in (text: sv.ps.364)
2. I denna ljuva sommartid (text: sv.ps.200)
Tillägnade Lars Angerdahl Gehrmans musikförlag
Opus 18 Meditation i folkmusikstil över BACH för violin och orgel (1994)
Tillägnad Eyvind Sand Kjeldsen Trumph musikförlag
Opus 19 Fyra koralförspel i traditionell stil (1994)
Fastan:
Se vi gå upp till Jerusalem ( sv. ps. 135)
Jesus för världen givit sitt liv ( sv. ps. 45)
Påsk:
Upp min tunga, att lovsjunga ( sv. ps. 146)
Vad ljus över griften (sv. ps. 147)
Tillägnade Sigvard Gustavsson Trumph musikförlag
Opus 20 Toccata, ”Hommage à Marcel Dupré” för orgel (1995) Tillägnad Per Frendahl Trumph musikförlag
Opus 21 Tre körstycken över svenska folkmelodier för 4-5stämmig kör (1996)
1. Jag vet en dejlig rosa
2. Näckens polska
3. Vallflickan från Mora
Tillägnade Junges Collegium Vocale och
prof. Matthias Janz
Trumph musikförlag
Opus 22:1 Min duva i bergsklyftan (ur Höga visan 2:13-14)
för mezzosopran eller baryton och piano (1997)
Tillägnad Barbara Hruby  
Opus 22:2 Romance för violin eller violoncell och piano (1997) Tillägnad Elisabeth Wiklander  
Opus 23 Tre ballader för pianosolo (1997)
1. Längtan Adagio ma non troppo
2. Oro Allegro agitato
3. Ömhet Andante tranquillo e molto amoroso
Tillägnade Sabine Sundblad Trumph musikförlag
Opus 24 Två romanser för piano solo (1998)
Adagio con tenerezza - Grazioso con delicatezza - Adagio con tenerezza
Andantino - vivace
Tillägnade Sabine Sundblad Trumph musikförlag
Opus 25 Bohuslän
Sopransolo, flöjtsolo, fyrstämmig blandad kör och stråkorkester Beställningsverk med anledning av Uddevallas 500-årsjubileum
Tillägnad Uddevalla (1998)  
Opus 26 Två danser för piano solo
Andante (1999) allegretto molto ritmico (1997)
Till Nina Gade  
Opus 27 Svit för gitarr (1999-2000)
Preludium - Fuga - Scherzo - Fantasia - Toccata
Till Christer Brodén  
Opus 28 Fantasia över andliga svenska folkmelodier (1999) Till Henrik Cervin Trumph musikförlag
Opus 29 Vid ett skogsvatten
symfonisk dikt för blandad kör och symfoniorkester (2001)
Till prof. Matthias Janz